LAN Party 4600

Reglement

Generelt

Ved køb af billetter og deltagelse i arrangementer hos LAN Party 4600 accepterer man de til enhver tid gældende regler for LAN Party 4600, samt dansk og international lovgivning. Vi forbeholder os retten til at ændre reglerne uden varsel.

Alle deltagere skal til enhver tid følge anvisningerne fra arrangørerne samt offentlige myndigheder, også selvom disse ikke står skrevet i regelsættet.

Vi kan - uden varsel - bortvise personer, uden mulighed for refundering af billetten, hvis gældende regler eller anvisning ikke bliver overholdt.

Deltagelse sker udelukkende på deltagerens eget ansvar. Vi påtager os intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller andet skade på udstyr m.m.

Refundering af billetten er ikke muligt, om det skyldes sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.

Der må kun være én person tilstede pr. deltagerbillet under arrangementet, ingen venner, forældre m.v. Dog undtaget ved opstilling/nedtagning/særlig dispensation.

Euforiserende stoffer:

Det er under vores arrangementer ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer ifølge dansk lovgivning. Vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Rygning og alkohol:

Alt rygning - også e-cigaretter - foregår udenfor.

Det vil ikke være muligt at købe alkohol og det ikke tilladt at indtage alkohol eller være beruset af alkohol.

Andet:

Der kan forekomme videoovervågning til eventet samt der vil blive taget situations billeder og optaget video. Dette kan blive distribueret til internettet til markedsføring, uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.

Vi forbeholder os retten til at logge alt datatrafik jvf. gældende lovgivning, på hele arrangementets netværk.

Egne drikkevarer må ikke medbringes, de skal købes i arrangementets bod

Det er ikke tilladt at medbringe våben af nogen art.

Det er ikke tilladt at benytte højttalere

Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul eller andre køretøjer indendørs

Der stilles ét strømstik, samt ét netværksstik til rådighed, pr. deltagerplads.

For tilslutning af udstyr, skal der selv medbringes netværkskabel samt stikdåse. Det er kun tilladt at tilslutte én pc, konsol eller lign. pr. deltager ad gangen.

Tilslutning af eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche eller andet udstyr bortset fra pc eller konsol til netværket, er ikke tilladt.

Køkkenudstyr som køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug, er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at medbringe møbler, udover gamer eller kontor-stol.

Deltagerens ejendele må ikke stå i gangarealerne eller foran dørene, men skal placeres på deltagerens bord eller derunder.

Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsret beskyttet materiale skal overholdes til LAN´et og man bør være opmærksom på, hvad der er adgang til på éns pc.

Det er ikke tilladt at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra ejeren.

Det er deltagerens eget ansvar at sørge for at få alle sine ejendele med sig, når man forlader LAN'et. Vedr. glemte ejendele, skal deltageren straks kontakte arrangørerne

Sted

Gamle Ølby Bibliotek
Ølbycenter 53, Ølby

Tidspunkt

5. november kl. 11
til
6. november kl. 9

Priser

Deltagerbillet - 300 kr.
(inkl. aftens- og natmad)

Deltagere

Der er plads til 100 deltagere. Deltagere fra 10 år og op er velkomne.

Pladser

Det er ikke muligt at vælge pladser, men pladser bliver tildelt når man ankommer. Billetter købt sammen bliver placeret sammen. Så ankom sammen eller køb billet sammen.

Vagter

Der er voksne vagter tilstede 24/7. Der ydes ikke IT-support.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på [email protected]